ПОРТФОЛИО

Веб дизајн

изработка на онлајн продавница

Авто опрема

Изработка на онлајн продавница за продажба на производи за автомобилска галантерија и автокозметика, со можност за онлајн плаќање.

ИЗРАБОТКА НА ВЕБ СТРАНА

Авто опрема

Изработка на веб страница за  компанија која се занимава со трговија на големо на производи за широка потрошувачка. 

изработка на онлајн продавница

мобилна галантерија

Изработка на онлајн продавница за продажба на производи за мобилна галантерија, со можност за онлајн плаќање.

ИЗРАБОТКА НА ВЕБ СТРАНА

откуп на злато

Изработка на веб страница за фирма од Скопје, која се занимава со откуп и залог на секаков вид на злато.

ИЗРАБОТКА НА ВЕБ СТРАНА

позајмица на пари

Изработка на веб страница за фирма од Скопје, која се занимава со давање позајмици на пари на брз, едноставен и легален начин.

ИЗРАБОТКА НА ВЕБ СТРАНА

позајмици

Изработка на веб страница за фирма од Скопје, која се занимава со позајмици.

изработка на веб страна

ресторан

Изработка на веб страница за  ресторан од Скопје, кој вработува лица со посебни потреби, придонесувајќи за нивниот личен развој. 

ИЗРАБОТКА НА ВЕБ СТРАНА

чевлар

Изработка на веб страница за клиент од Виена, Австрија, кој се занимава со изработка и поправка на чевли.